Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Δεν πληρώνω χωρίς παραστατικό

Από τις 12 Δεκεμβρίου 2012, ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο, εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο.
Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης αγαθών, οφείλουν μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2013, να αναρτήσουν σχετική πινακίδα, δίπλα στον κατάλογο των προσφερόμενων ειδών.
Δείτε ή κατεβάστε τη σχετική αγορανομική διάταξη, πατώντας εδώ. 
Δημοσίευση σχολίου