Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Ώρες Ευθύνης

Φτάνουμε στο σημείο που οι αναστολές της οργανωμένης κοινωνίας κάμπτονται.

Αποκτούν πιθανότητες ενεργοποίησης, σενάρια εξελίξεων που πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουν και δεν έχουν ασχοληθεί να μάθουν που πραγματικά οδηγούν.

Ο καθένας μας, πριν μιλήσει, γράψει, προτείνει, ενεργήσει, δράσει, θα ήταν καλό και χρήσιμο, να σκεφτεί τις συνέπειες και να είναι προετοιμασμένος για τις επόμενες μέρες του σεναρίου που δρομολογεί με τις πράξεις του.